AKTUALNOŚCI

12 2020

22-23 05 2017

19 05 2017

05-08 2014

9-10 05 2014

04 03 2014

4-5 11 2013

21 09 2013

2 08 2013

10 05 2013

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci 
Izabelli Jedynak

- Przewodniczącej Związku Zawodowego Poligrafów w latach 2005-2009,

wcześniej od 1997 do 2005 pełniła funkcję Sekretarza Wykonawczego Związku.

 

Była dobrym związkowcem i prawym człowiekiem.

 

Cześć jej pamięci!

 

22-23 Maja  2017 Negocjacje Układu Zbiorowego w MON

22-23 maja w siedzibie MON odbyły się kolejne spotkania negocjacyjne Związków Zawodowych działających przy MON  i strony resortowej MON. Dotyczą one wzrostu wynagrodzeń dla pracowników cywilnych wojska i zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracowników Wojska. Są to trudne rozmowy. Jest wiele rozbieżności między stroną społeczną a resortową.

 

Następne spotkania, które są cykliczne, zaplanowano na 5-6 czerwca i 20-21 czerwca. Związek Zawodowy Poligrafów reprezentują Przewodnicząca Czesława Sońta i Wiceprzewodniczący Mirosław Dębski.

 

W negocjacjach uczestniczy 7 organizacji związkowych.

 

19 Maja  2017. Zgromadzenie Związku w Warszawie.

19 maja 2017 odbyło się coroczne Zgromadzenie Związku Zawodowego Poligrafów w Warszawie w NOT

Omówiono działania Związku w 2016 roku i udzielono Absolutorium Krajowej Radzie Związku. Związkowcy podzielili się wiadomościami ze swoich zakładów i wymienili  doswiadczenia.Tak jak w innych branżach w Polsce bywa różnie.Współpraca między Firmą  a Związkiem nie zawsze układa się dobrze ,szczególnie w obrębie dialogu. Tam gdzie się nie rozmawia nie ma dobrych rezultatów.

Związek Zawodowy Poligrafów reprezentowany przez Przewodniczącą Czesławę Sońtę jest partnerem w projekcie  UniEuropa i COZZ (Centrum Organizowania Związków Zawodowych) pt.: "Budowanie silniejszej międzynarodowej reprezentacji pracowników w firmach międzynarodowych w Europie Środkowej". Partnerami są taże związki z Włoch, Wlk. Brytanii, i Czech. Projekt obejmuje organizacje związkowe z Polski, Czech, Słowacji, Węgier.

 

Udział w poprzednim projekcie zaowocował dwiema nowymi organizacjami w firmach z kapitałem zagranicznym (SK i MPS)

Gośćmi naszego spotkania delegatów byli: Renata Górna - Radca OPZZ, która ciekawie przedstawiła tematy z zakresu warunków pracy, systemu opieki zdrowotnej i rodzinnej (m.in.500+), zmian w kodeksie pracy. Drugi gość Rafał Tomasiak - Dyrektor COZZ przybliżył nowy projekt i przedstawił  wyniki osiągnięte do tej pory przez COZZ.

Przyszły rok to już Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze więc odbędzie się poza Warszawą .

 

 

29-31 maja  odbył się Kongres OPZZ - Sprawozdawczo-Wyborczy. Delegatem była Przewodnicząca Związku - Czesława Sońta.

 

W czerwcu zakończenie roku Szkół Poligraficznych. Corocznie uczestniczymy w Warszawskiej Szkole Poligraficznej i Krakowskiej.

 

W lipcu odbyło sie przesłuchanie kandydatów do pracy z programu Uni-Global w celu zwiększenia uzwiązkowienia. Było 4 kandydatów. Wybrano naszego członka Związku.

 

W sierpniu jak co roku wzięliśmy udział w uroczystościach rocznicowych Powstania Warszawskiego w PWPW. Na zaproszenie Prezesa Zarządu PWPW Marka Siwca. Są  to bardzo wzruszające spotkania. W tym roku zaproszenie otrzymała Czesława Sońta i Wiceprzewodniczący Dariusz Ewertowski.

 

07.08. otrzymaliśmy zawiadomienie z KRS o zarejestrowaniu nowej nazwy Związku. Nazywamy sie teraz Związek Zawodowy Poligrafów. Dlatego musimy zmienić np.pieczątki,wszystkich zawiadomić. Trochę to  potrwa zanim wszyscy sie przyzwyczają. Zmienimy e-mail i nazwę strony Związku.Nasz nowy email - krzzp@wp.pl

 

Ponadto odbyło sie kilka spotkań związanych z działalnoscią naszej Przychodni Zdrowia. Jest wiele trudności i nie wiemy jaka będzie przyszłość tej placówki.

 

28-29 sierpnia gościliśmy ponownie Andyego Snoddy. Odbyło sie spotkanie w OPZZ i w naszym biurze w celu omówienia szczegółów współpracy z Uni-Global.

 

Czesława Sońta-Przewodnicząca.

 

 

Zdjęcia z tych wydarzeń do zobaczenia w zakładce GALERIA.

W dniach 9-11 maja odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZZPPP w Rewalu koło Kołobrzegu. Przedstawione zostały sprawozdania z ostatniej kadencji z działalności Krajowej Rady, Przewodniczącej, Głównej Księgowej i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte przez głosowanie.

 

Przeprowadzono tajne wybory Przewodniczącej Związku, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członków Krajowej Rady, a także członków Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczącą Związku została ponownie - Czesława Sońta.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Krystyna Mastalerczuk.

 

Nowy Zarząd to:

Czesława Sońta -  Przewodnicząca

Dariusz Ewertowski - Wiceprzewodniczący

Maria Siwińska - Sekretarz Związku.

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i ponowny wybór.-Czesława Sońta

 

Podjęto uchwałę o zmianie nazwy na: Związek Zawodowy Poligrafów.

 

Po wyborach odbyła się uroczysta kolacja na której zostały wręczone odznaki "Złotego Gryfa". Otrzymali je:

pośmiertnie - Jacek Marian Winiarski

Ponadto:

Aleksandra Skoczyńska

Maria Siwińska

Dariusz Ewertowski

Zygmunt Mierzwa

Henryk Porębski

Maciej Składanek

Ponadto za zasługi dla naszego Związku honorowe odznaki otrzymali:

Jan Guz - Przewodniczący OPZZ

Wiesława Taranowska - Wiceprzewodnicząca OPZZ.

 

 

Zdjęcia z tych wydarzeń do zobaczenia w zakładce GALERIA.

 

Poszukujemy dwie osoby do pracy na stanowiskach wymienionych w ogłoszeniu z UNI Global Union.

Tam też są wymagania do tych stanowisk.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca na adres naszej organizacji - krzzppp@wp.pl

 

Prosimy poważnie potraktować ogłoszenie.

 

Pozdrawiam

 

Czesława Sońta

Przewodnicząca ZZPPP

4 i 5 listopada gościliśmy delegację z Uni Global Union w skład której wchodzili Szef Uni Graphical&Packaging - Andy Snoddy, Tommy Andersson - Vice President The Sweden Union Of Forestry Wood and Graphical Workers i Piotr Skorupski-Unite The Union London.

Z naszej związkowej strony w spotkaniu uczestniczyli: Przewodnicząca Czesława Sońta, Sekretarz Zarządu Maria Siwińska i Członek Krajowej Rady Leszek Wierzbowski.

Rozmowy toczyły sie na temat pozyskiwania nowych członków związku w firmach międzynarodowych. Pokazaliśmy im trochę Warszawę na tyle na ile pozwoliła nam pogoda.

Drugiego dnia dzięki uprzejmości Prezesa Polskiej Izby Druku mogliśmy zwiedzić drukarnię Lotos Poligrafia,która w tym roku świętuje 25 lecie istnienia.Gratulujemy. Zostalismy tam bardzo serdecznie przyjęci i ugoszczeni. Na koniec otrzymaliśmy gazetkę "jednodniówkę" wydaną z okazjii naszej wizyty w Lotos Poligrafia, był to bardzo miły gest. Bardzo Panu Prezesowi dziękujemy.

 

Współpraca z Uni Global ma się rozwijać.

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 21 września 2013 r odszedł od nas kolega Jacek Winiarski. Długoletni Przewodniczący Zakładowej Rady Związku w "Multidruk" w Lublinie. Dzielnie walczył ze swoją chorobą. Był zawsze pogodny, uśmiechnięty, serdeczny, koleżeński. Takim go zapamiętamy.

 

Uczestniczyliśmy w jego ostatniej drodze. Jest pochowany w Świdniku.

 

Drugiego sierpnia na terenie PWPW S.A przy ulicy Sanguszki 1

odbyły się uroczystości z okazji 69 rocznicy zdobycia przez

Powstańców Warszawskich gmachu PWPW.

 

Przez prawie cztery tygodnie od 2 do 28 sierpnia 1944 r. reduta Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych była jednym z najważniejszych bastionów Powstania Warszawskiego. Toczone wówczas walki zostały uznane przez hitlerowców za najbardziej zacięte od czasu Stalingradu.

W rocznicę tych wydarzeń kombatanci, zarząd firmy, związki zawodowe działające w firmie składają corocznie wieńce pod tablicą upamiętniającą walki na terenie zakładu.

Już po raz czwarty jako przewodnicząca ZZPPP miałam zaszczyt uczestniczyć w tych pięknych uroczystościach.

 

Wspólnie z Przewodniczącym Zakładowej Rady ZZPPP Leszkiem Wierzbowskim złożyliśmy wieniec w hołdzie Bohaterom. Jest to moment do wspomnień, poznania nielicznych już żyjących uczestników walki.

Dziękujemy Zarządowi PWPW, że pielęgnuje pamięć o swoich Bohaterach."

 

Czesława Sońta - Przewodnicząca ZZPPP

 

10 maja 2013 r. w klubie "Szkatuła" przy PWPW odbyło się

Walne Zgromadzenie Związku w Warszawie

 

Bardzo dziękujemy za użyczenie sali koledze Leszkowi

Wierzbowskiemu no i oczywiście Zarządowi PWPW.

Niestety nie wszyscy mogli przybyc na obrady.

Zebranie przebiegło bardzo sprawnie w dobrej atmosferze.

Omówiono sprawy drążące naszą branżę poligraficzną,

problemy związkowe,podjęto uchwały związkowe.

Przedstawiono sprawozdania za 2012 rok.

Odbyła się uroczystość wręczenia odznaki naszego Związku "Złoty Gryf".

Otrzymali je wyróżniający się w pracy związkowej koleżanki i kolega,

a mianowicie:

Mirosława Maciak członek Krajowej Rady Związku - z Krakowa,

Marzena Sakowska Przewodnicząca Zakładowej Rady Związku

w Media Magazines w Bydgoszczy i Leszek Wierzbowski Przewodniczący Zakładowej Rady Związku w PWPW w Warszawie.

 

W przyszłm roku odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze więc 2-3 dniowe poza Warszawą.