PRZYSTĄP DO NAS

STATUT

DEKLARACJA

ANKIETA

USTAWA

Kto może przystąpić do związku zawodowego?

 

Pracownicy zatrudnieni w zakładach prowadzących działalność poligraficzną, niezależnie od formy ich własności oraz zakładach pracy związanych z poligrafią i dziedzinach pokrewnych, emeryci, renciści, którzy byli zatrudnieni w ww. zakładach,

a także byli pracownicy tych zakładów – poszukujący pracy.

 

 

Deklaracje!

 

Pobierz deklarację członkowską (do pobrania). Wydrukuj ją i dokładnie wypełnij. Wydrukowaną deklarację możesz przekazać innym zainteresowanym osobom. Aby założyć Zakładową Radę Związku należy zebrać min. 10 osób, jest to niezbędne minimum, które jest określone w Ustawie o związkach zawodowych (do pobrania). Następnie skontaktuj się z nami.

 

 

Dlaczego warto przystąpić do związku zawodowego?

 

 

Warto przystąpić do Związku Zawodowego, by skuteczniej bronić naszych praw i_interesów z pomocą prawniczą, negocjacjami z odpowiednimi Ministerstwami.

Aby integrować się w środowisku poligraficznym w całym kraju i w Europie. Wymieniać się problemami i sukcesami zawodowymi i osobistymi.

Uczestniczyć w różnych imprezach, rajdach, zawodach, szkoleniach organizowanych przez nasz Związek.Poznawać nowych, ciekawych ludzi z naszej branży.

Czekamy na Ciebie. Przyjdż!!!

 

Dokumenty do pobrania