Krajowa Rada Związku Zawodowego Poligrafów

 

ul. Bracka 23 lok. 44, 00-028 Warszawa

tel. 22 827-33-76 (sekretariat)

 

e-mail: krzzp@wp.pl

www.krzzp.pl

Biuro Związku jest czynne

w godzinach 8.oo – 15.oo.