O  związku

Struktura

Związek Zawodowy Poligrafów jest najstarszym, działającym, związkiem zawodowym w Polsce. Powstał w 1870 r. pod nazwą Związek Zawodowy Poligrafów. Jest jednolitą, dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją zawodową polskich poligrafów. Związek posiada osobowość prawną.

 

Związek jest członkiem międzynarodowej centrali związkowej UNI Global i UNI-Europa Graphical.

 

 

Cele:

Celem Związku jest obrona praw związanych ze stosunkiem pracy, godności zawodowej i interesów swych członków i ich rodzin. Związek reprezentuje interesy i broni praw swych członków wobec wszelkich instytucji życia społecznego i politycznego, włącznie z odwoływaniem się do instytucji międzynarodowych. Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, na zasadach określonych prawem, w przypadku naruszenia prawi interesów członków i uprawnień Związku.

 

Dodatkowo Związek nasz jest zainteresowany poziomem kształcenia młodzieży w polskich szkołach poligraficznych. Uczestniczymy w spotkaniach dotyczących działalności Techników Poligraficznych i Szkół Zawodowych. Naszym celem jest nawiązanie ściślejszej współpracy.

 

Kierownictwo:

Najwyższą jednostką organizacyjną jest Krajowa Rada, na której czele stoi Przewodniczący Związku.

Przewodniczący kieruje działalnością Związku.

 

Przewodnicząca Związku – Czesława Sońta

Wiceprzewodniczący Związku - Tomasz Chmielewski

Sekretarz Związku – Adam Penkul

 

STRUKTURA ZWIĄZKU

Zarząd Związku

 

Przewodnicząca Związku

Wiceprzewodniczący Związku

Sekretarz Związku

 

 

Krajowa Rada Związku

 

Przewodnicząca Związku

Wiceprzewodniczący Związku

Sekretarz Związku

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

Członek Krajowej Rady

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Czesława Sońta

Tomasz Chmielewski

Adam Penkul

 

 

 

 

Czesława Sońta

Tomasz Chmielewski

Adam Penkul

Kazimierz Ciarkowski

Krystyna Mastalerczuk

Marcin Miela

Paweł Misztal

Sławomir Orłowski

Ewa Peter

Sławomir Sabela

Leszek Wierzbowski

 

 

 

Robert Zajko

Krzysztof Biernacki

Anna Boruta-Szyszko